Yeryüzü şekilleri, denize yakınlık faktörlere göre iklim unsurları da değişik nitelik gösterir. ülkemizde de batıdan doğuya, güneyden kuzeye gidildikçe değişkenlik gösteren yeryüzü şekilleri ve denizellik faktörleri nedeniyle farklı iklim tipleri görülür. Türkiye’de başlıca 3 iklim tipi vardır. bunlar Akdeniz, Karadeniz ve Karasal iklim tipleridir. özellikleri ise şöyledir; 1) Akdeniz iklimi: yaz ayları sıcak ve kurak,