Frigya; Sakarya ırmağı ile Büyük Menderes arasında kalan bölgenin antik çağdaki adıdır. Bitinya Bölgesi’nden Orta Anadolu’nun batısına gelen ve ardından MÖ 7. yy.da Anadolu’ya gelerek yerleşen Frigler’in özellikleri şunlardır; -Bir İç Batı Anadolu medeniyeti olan Frigler’in başkenti Gordion’du. Burası günümüzde Ankara-Polatlı bölgesidir. – Frigler’in ilk kralı Gordios’tur. En önemli kralları Gordios’un oğlu