Görsel sanat dallarından biri olan resim, temel malzemesi olan boyanın kullanılarak iki boyutlu anlatım biçimiyle yüzeye yansıtılması sanatıdır. Resim türleri konuya göre ve malzemeye göre olmak üzere ikiye ayrılır. konuya göre resim türleri şunlardır; -natürmort: cansız doğa resimleri -interieur (enteriyör): evlerin içini konu edinen resimlerdir