Fenikelilerin tarih sahnesine çıkışı MÖ 12. yüzyıla denk gelir. Sami ırkına mensupturlar.  Lübnan çevresi ile Akdeniz sahili arasındaki bölgede yaşamış olan bu Akdenizli kavimin en önemli özelliklerinden biri denizcilik ve ticaret alanında gelişmiş olmalarıdır. Doğu Akdeniz ve Suriye, Rodos, Sicilya ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde ticaret kolonileri kuran Fenikeliler İngiltere’ye kadar