Antik Yunan’ın ilk dönemlerinde evlerin bir ya da bir kaç odadan oluşan, oval tabanlı basit meskenler olduğu görülür. evleri tahta, kerpiç, tuğla gibi dayanıksız malzemelerden yaparlardı. bazı evlerin çatılarının eyer biçiminde olması dikkat çekicidir. bunun sebebi yağmur sularını burada toplamaktır. evler  genelde