Endoplazmik retikulum hücre içinde ağ gibi yayılmış olan ince bir borucuklar sistemidir. Başlıca iki görevi vardır: hem hücre içi ulaşımını sağlar hem de bazı bölgelerinde çeşitli maddeler üretir. Tanecikli ve taneciksiz olmak üzere iki çeşittir. Endoplazmik retikulumdaki tanecikler