Empresyonizm izlenimcilik, gün doğumu anlamlarına gelmektedir. 1874 yılında Paris’te düzenlenen bir sergide yer alan Claude Monet’ye ait Empresyon isimli tablo, bu akıma adını vermiştir. empresyonizmde doğa üzerine çalışılır. doğadaki nesneler günün her saatinde değişik ışıklar altında farklı bir görünüme kavuşurlar, ışığa göre nesnelerin hem biçimi hem rengi değişir. empresyonistler doğadaki nesneler üzerindeki bu değişimleri yakalayıp