2 Şubat 1852 yılında İstanbul’da doğdu. Babası, Tanzimat döneminin tanınmış tarihçilerinden Hayrullah Efendi’dir. Büyükbabası, ikinci Mahmut ve Abdülmecit’e hekimbaşılık eden Abdülhak Molla’dır. Kültürlü ve esprili bir aileden gelir. Abdülhak Molla,eczanesinin kapısına, “Ne ararsan bulunur, derde devadan gayrı” mısrasını yazacak kadar geniş görüşlü bir insandı. Abdülhak Hamit, iyi bir öğrenim gördü. Bir yandan, doğduğu semt olan Bebek’teki