Divan-ı Humayun; Osmanlı Devleti’nde devlet işleriyle ilgili konuların görüşüldüğü bir çeşit danışma organıdır. burada alınan kararlarda son söz padişahındır. Divan-ı Humayun Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı Orhan Bey tarafından kurulmuş, II. Mahmut tarafından kaldırılarak