yer altındaki fay hatlarının yani kırıkların çatlaması dışında volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, nükleer testler vb. gibi sebeplerle de gerçekleşen depremlerin 7 ve üstü şiddetinde olanları yıkıcı etki yaratır. tarihteki en büyük deprem 1960 tarihinde Şili’de meydana gelen 9.5 şiddetindeki depremdir. ülkemiz bir deprem bölgesidir ve özellikle 17 ağustos 1999’da yaşanan büyük Marmara depreminden sonra toplumda