Cirit oyununun diğer bir adı da Çavgandır. Cirit, Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir ata oyunudur.  Eski Türkler için atın çok önemli bir yeri vardı. at üstünde oynanan cirit oyunu da Türklerin en önemli sportif oyunuydu.  Osmanlı döneminde de özellikle 19. yy.da  bütün Osmanlı ülkesi ve saraylarının en büyük gösteri sporu ve oyunu