Kökü Farsça’dan gelen Çırağan kelimesi ışık, mum ve kandil anlamlarına gelir. 19. yy  Osmanlı mimarisinin göz kamaştırıcı bir yapısı olan Çırağan Sarayı, Osmanlı tarihinde zevk ve eğlence çağı olarak anılan Lale Devrinden II. Meşrutiyet yıllarına kadar geçen sürede çeşitli olaylara