çin seddi neden yapıldı Arşiv

Çin Seddi Neden Ne Zaman Yapıldı? Çin Seddi’nin Uzunluğu Ne Kadar?

Dünyanın yeni yedi harikasından biri olan Çin Seddi’nin uzaydan görüldüğü iddia edilmektedir zira Çin Seddi’nin uzunluğu 7000 km’dir. bu kadar geniş bir alan yayılan Çin Seddi’nin yapımında askerler, suçlular ve sıradan insanlar görev almıştır. Duvarın yapımında taş, toprak ve ağaç kütükleri

Tarihte bilinen ilk büyük Türk Devleti; Büyük Hun İmparatorluğu

Tarihte bilinen ilk büyük Türk Devleti; Büyük Hun İmparatorluğu
Orta Asya Türk göçleri sırasında göçe katılmayıp Orta Asya’da kalarak Orta Asya’nın doğusunda, Orhun ve Selenga ırmakları çevresinde toplanan ve Hun adı verilen bu Türkler, Çin’in kuzeyine doğru yayılmışlardı. Çinlilerin Hiung-Nu (fiiyung-Nu) dedikleri Hunlar tarafından Orta Asya’da ilk Türk hâkimiyeti gerçekleştirilmiştir. İnsan, halk anlamına gelen Hun adını taşıyan bu Türklerin, Orta Asya’da Büyük Hun, Orta Avrupa’da