bayrak, bir ulusa, belli bir topluluğun niteliğine veya herhangi bir fikre işaret olmak üzere renk ve şekil bakımından özel olan bir simgedir. eski çağlarda doğrudan doğruya kabilelerin kahraman savaşçılarıyla ordu ve birliklerinin işareti olarak kullanılan bayrak bugün dünya uluslarının timsali olarak kullanılmaktadır. günümüzde bazı ülkelerin bayrakları ve taşıdıkları