sayısız göçlerle Asya ve Avrupa’nın birçok bölgesine yayılan Türk boylarının söyleyişleri arasındaki ayrılık gittikçe ilerlemiş ve Türk dili bir çok lehçeye bölünmüştür. islamiyeti kabulden önceki verdikleri eserlere göre Türk lehçeleri ikiye ayrılır: Kuzey lehçesi ve Güney