Balkan Antantı, Balkan devletlerinin bir araya gelerek 1934 yılında oluşturduğu birliktir. Dönemin Hitler Almanyası ve özellikle İtalya’nın Akdeniz ve Balkanlar üzerinde yayılma politikası takip etmesi, ülkeler arasındaki silahlanma yarışı Balkan devletlerini güvenlik arayışına itmiştir. bunun sonucunda