Boğaziçi’ne temelli bir köprü yapma fikri ilk olarak 16. yy.da ele alınmıştır. Bu konuda ilk proje Licardo adlı bir Cenevizli’ye aittir. Bunu Leonardo Da Vinci’nin projesi takip etmiştir. Leonardo Da Vinci’nin