başkanlık sistemi nedir Arşiv

Başkanlık Sistemi Hakkında Ne Biliyoruz?

Başkanlık Sistemi Nedir? Başkanlık sistemi, yasama ve yürütme organlarının birbirinden sert bir şekilde ayrılmasıdır. Bu sistemde halk tarafından seçilen bir başkan vardır. Seçilmiş başkanın siyasi partisi ile ilişkisinin kesilmesi zorunluluğu yoktur. Devletin idaresi söz konusu olduğunda yasama yürütmeye son veremediği gibi yürütme de yasamaya son veremez. Sert ayrılığı bu şekilde tanımlarız. Yürütmenin başı halk tarafından

Başkanlık Sistemi Nedir? Başkanlık Sisteminin Özellikleri ve Başkanlık Sistemini Uygulayan Ülkeler

Başkanlık sistemi; yürütme gücünü elinde bulunduran  organın yasama organından bağımsız olarak yönetimde yer aldığı bir hükumet sistemidir. bir örnekle açıklamak gerekirse; ülkemizde yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar