Aztekler, bugünkü orta Meksika bölgesinde 14-16. yy.lar arasında yaşamış olan Orta Amerika halkıdır. Meksika yerlileri tarafından kurulan Aztek uygarlığı, yakın çağlara kadar Amerika kıtası üzerinde kurulmuş