Yüzölçümü ve nüfusu bakımından dünyanın en büyük kıtası Asya’da toplamda yaklaşık olarak 4 milyar kişi yaşar. Bir başka deyişle dünya nüfusunun beşte üçüdür. Asya kıtasında yer alan ülkeler şöyledir;