Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919 sabahı Bandırma vapuru ile Samsun’a gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolculuk çok çetin geçmişti. Bandırma vapuru her an alabora olma tehlikesi içinde, dalgalarla boğuşa boğuşa yol almıştı. Bu çetin şartlar altında yolculuk