Mezopotamya, ilkçağ devrinde Dicle ve Fırat arasında kalan bölgeyi ifade eder. önemli bir ilkçağ yerleşim merkezi olan Mezopotamya’nın bu önemi en çok verimli topraklara sahip olmasından kaynaklanır. bu nedenle Mezopotamya’da birçok işgal gerçekleşmiş ve önemli uygarlıklar