Ahilik, Ortaçağ’da Anadolu’da kentlerinde kurulan Türk esnaf loncasıdır. Özellikle Selçuklular döneminde görülen Ahilik teşkilatı, Türkler arasında eskiden beri var olan dayanışma düzeninin, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sırasında daha ileri bir düzeyde gerçekleşmesini sağlayan bir ocak niteliği