Ülkemizde amaç ve görevlerine göre farklı mahkeme türleri bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi de adliye mahkemelerinin kapsamına giren ceza ve hukuk mahkemeleridir. Ceza mahkemelerinde amaç toplum