Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na Almanya’nın başını çektiği ittifak devletlerinin yanında girmiştir. Osmanlı’nın savaşa girmesiyle savaş hem daha geniş alana yayılmış hem süresinin uzamasına yol açmış hem de Almanya’nın üzerindeki baskı azalmıştır. I. Dünya Savaşı’nda açılan cephelerden sadece iki tanesi taarruz cephesidir. Bunlardan biri Kafkas cephesi, diğeri ise Kanal cephesidir. Kafkas Cephesi hakkında