Tarih Arşiv

Osmanlı Devleti’nde Şeyhülislamlık Hakkında Bilgi

Şeyhülislam, Osmanlı Devleti’nde dini konularda en yüksek yetkiye sahip kişilerdir. Gerek görüldüğü takdirde padişah, dini konularda şeyhülislamdan fikir alır ve şeyhülislam da görüşlerini fetva yoluyla bildirirdi. bu fetvalar son derece önemliydi zira

Antik Yunan’da Evler Nasıldı? Antik Yunan’da Evlerin Özellikleri

Antik Yunan’ın ilk dönemlerinde evlerin bir ya da bir kaç odadan oluşan, oval tabanlı basit meskenler olduğu görülür. evleri tahta, kerpiç, tuğla gibi dayanıksız malzemelerden yaparlardı. bazı evlerin çatılarının eyer biçiminde olması dikkat çekicidir. bunun sebebi yağmur sularını burada toplamaktır. evler  genelde

İyonya Neresidir? İyonya Uygarlığının Özellikleri Nelerdir?

İyonya, günümüzde İzmir ile Aydın arasında kalan bölgenin Antik çağdaki adıdır. MÖ 1200’lü yıllarda Akalar tarafından oluşturulan bu medeniyet, kısa sürede çağdaşlarına göre oldukça gelişme göstermiştir. bunun en büyük sebebi yaşadıkları bölgenin avantajlı olmasıdır. zira Batı Anadolu bölgesi ticaret yollarının bitiş noktasındaydı ve sahil şeridindelerdi. bu da onların tarım alanında gelişmeleri ve deniz ticareti sayesinde

Ayas Mehmet Paşa Kimdir? Osmanlı Sadrazamı Ayas Mehmet Paşa

Ayas Mehmet Paşa İstanbul’da doğmuştur.  babası sonradan müslüman olan bir İşkodralı, annesi ise Avlonyalıydı. Ayas Paşa’nın diğer üç kardeşi de Avlonya’da papazdı. devşirme olarak saraya alınan ve Enderun mektebinde gerekli eğitimi alan Ayas Paşa önce Yeniçeri ağası, Anadolu ve

6-7 Eylül Olayları Nedir? 6-7 Eylül Olayları Hakkında Bilgi

6-7 eylül olayları 1955 yılında İstanbul’da meydana gelen bilhassa Rumlara yönelik saldırıları ifade eder. dönemin Başbakanı Adnan Menderes’ti. Atatürk’ün Selanik’teki evinin bombalanması ve bu haberin gazeteler aracılığıyla bir anda yayılması olayların fitilini ateşlemiştir. bu haberin yayılmasının ardından Kıbrıs Türktür Cemiyeti’nin önayak olması

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Güçlenmesinin Nedenleri Nelerdir?

Moğol akınları sebebiyle Ankara Karacahisar bölgesine gelen Ertuğrul Gazi liderliğindeki Kayı aşireti daha sonra Söğüt ve Domaniç’i kendilerine mesken edinmişlerdir. Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle aşiret liderliğini devralan oğlu Osman Gazi dönemiyle aşiretten beyliğe geçilmiş ve Bizans’la ilk mücadeleler bu dönemde başlamış ve güçlü bir devlet olma yolunda hızla ilerlemişlerdir. bu dönemde 1243 Kösedağ Savaşı nedeniyle Anadolu