Tarih Arşiv

9. Sınıf Tarih Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

9. sınıf tarih dersi 1. ünitenin sonunda yer alan ölçme ve değerlendirme sorularının cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz; A. Test 1) A               2) E B. Boşluk Doldurma 1) Doğrudan doğruya tarihi bir olayı yaşayan, bu olayı gören veya olayla çağdaş yazarların verdikleri bilgi ve eserlere I. el kaynak denir. 2) Hikaye,

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabı III. Ünite (Soğuk Savaş) sonundaki değerlendirme soruları ve bulmacanın cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabı III. Ünite değerlendirme sorularının

2. Dünya Savaşı’na Hangi Ülkeler Katılmıştır?

II. Dünya Savaşı 1939 yılında Almanya’nın Polonya’ya saldırısıyla başlamış ve 6 yıl sürerek 1945 yılında mihver devletlerin yenilgisiyle sona ermiştir. Dünya tarihinin en büyük ve en kanlı savaşıdır. Bu savaşa katılan devletler ve tarafları

Osmanlı Devleti Yükselme Döneminde Yapılan Savaşlar ve Antlaşmalar

Osmanlı İmparatorlu’nun yükseliş dönemi 1453 İstanbul’un fethiyle başlar. yükseliş Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun başına 6 padişah geçmiştir. Bu padişahlar döneminde yapılan önemli savaş ve antlaşmalar

Fatih Sultan Mehmet’in Fethettiği Yerler

20 yaşında ikinci kez tahta çıkarak 30 yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin başında bulunan (1451-1481) Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet), tahta çıktığında ilk iş olarak İstanbul’u fethetmiş ve böylece dünya tarihinde yeni bir çağın başlangıcına yol açmış ve tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. tahtta bulunduğu 30 yıllık süre

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Savaş ve Antlaşmalar

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi 1299-1451 yılları arasını kapsamaktadır. Kuruluş döneminin ilk padişahı Osman Bey, son padişahı ise II. Murat’tır. Kuruluş döneminde toplamda 6 padişah tahta geçmiştir. Bu dönem Osmanlı Devleti Bizans ve Haçlılarla sürekli mücadele halindedir. Kuruluş döneminin önemli savaş ve antlaşmaları