Tarih Arşiv

Atatürk Devrimleri; Atatürk İnkılâplarının Kronolojik Sırası

Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından öncülük edilen, TBMM’nin açılmasından sonra 1922’de saltanatın kaldırılması ile 1937’ye kadar devam eden ve sonucunda teokratik ve çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu’nun laik, demokratik, ulus devlet Türkiye’ye dönüşmesiyle sonuçlanan

Nizamiye Medreseleri Hangi Dönemde Kuruldu? Nizamiye Medreselerinin Özellikleri

Nizamiye Medreseleri, Selçuklular dönemine ait önemli mimari eserlerdir. İlk Selçuklu medresesi Tuğrul Bey (1040-1063) tarafından 1046 yılında Nişabur’da kurulmuştur. Başlıca Selçuklu medreseleri Nizamülmülk (1063-1092) tarafından kurulmuştur. O’nun kurduğu Nizamiye medreseleri çeşitli düşüncelerin barınabildiği ilmî ve idari muhtariyete sahip üniversite karakteri

Amerika’nın Tarihi; ABD Nasıl ve Ne Zaman Kuruldu?

Günümüzde dünyanın süper gücü durumunda olan Amerika Birleşik Devletleri aslında köklü bir geçmişe sahip değil. sadece 236 yıllık bir geçmişe sahip olan Amerika Birleşik Devletleri şu an dünyaya hükmeder

Osmanlı Devletinde Toprak Sistemi ve Özellikleri

Osmanlı Devleti’nde toprak sistemi 3 ana gruptan oluşurdu; Miri Arazi, Mülk Arazi ve Vakıf Arazi. Bu topraklar da kendi içlerinde çeşitli bölümlere ayrılırdı; A. MİRÎ ARAZİ: Bu toprakların mülkiyeti devlete aittir. Mirî toprakların başlıcaları şunlardır: 1. Havass-ı Hümayun Toprakları: bu toprakların gelirleri

Tımar Sistemi Nedir? Osmanlılarda Tımar Sistemi ve Özellikleri

Selçuklu Devleti’ndeki İkta sisteminde karşılığını bulan tımar (dirlik) sistemi, taşra teşkilatının temelini oluşturan önemli bir uygulamadır. Devlet tarafından asker ya da devlet görevlilerine, bazı bölgelerin vergi gelirlerinin hizmet/maaş karşılığı olarak verilmesi esasına dayanır. işte bu gelir kaynağına dirlik

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi İsyanları

Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı yükselme döneminin son padişahıdır. Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemi olmasına rağmen, bu dönemde de ülke içinde pek çok ayaklanma baş göstermiştir. bu isyanlar ekonomik ve siyasi nitelikli isyanlardır ve daha çok Şii isyanlarıdır. Kanuni döneminde çıkan iç isyanlar