Mitoloji Arşiv

Yunan Tanrılarının Roma Mitolojisindeki İsimleri

Çok tanrılı bir inanç sisteminin hakim olduğu Antik Yunan’da “tanrıların tanrısı Zeus” başta olmak üzere pek çok tanrı vardır. Yunan mitolojisindeki bu tanrılar farklı isimlerle Roma mitolojisinde de yerini bulur. işte Yunan mitolojisindeki tanrıların latince karşılıkları ve simgeleri;

Yunan Tanrı ve Tanrıçalarının İsimleri, Özellikleri

Yunan mitolojisi hemen hemen bütün kültürleri etkilemiş, özellikle Roma mitolojisi tamamen Yunan mitolojisi etkisi altına girmiştir. Yunan mitolojisindeki bütün tanrılar, çoğunlukla farklı isimlerle Roma mitolojisinde yerini almaktadır. örneğin aşk ve güzellik tanrıçası