Kültür-Sanat Arşiv

Empresyonizm Nedir? Empresyonist Sanatçılar ve Eserleri

Empresyonizm izlenimcilik, gün doğumu anlamlarına gelmektedir. 1874 yılında Paris’te düzenlenen bir sergide yer alan Claude Monet’ye ait Empresyon isimli tablo, bu akıma adını vermiştir. empresyonizmde doğa üzerine çalışılır. doğadaki nesneler günün her saatinde değişik ışıklar altında farklı bir görünüme kavuşurlar, ışığa göre nesnelerin hem biçimi hem rengi değişir. empresyonistler doğadaki nesneler üzerindeki bu değişimleri yakalayıp

Resim Nedir? Resim Türleri Nelerdir?

Görsel sanat dallarından biri olan resim, temel malzemesi olan boyanın kullanılarak iki boyutlu anlatım biçimiyle yüzeye yansıtılması sanatıdır. Resim türleri konuya göre ve malzemeye göre olmak üzere ikiye ayrılır. konuya göre resim türleri şunlardır; -natürmort: cansız doğa resimleri -interieur (enteriyör): evlerin içini konu edinen resimlerdir

Gravür Nedir, Nasıl Yapılır?

Gravür, matbaacılık ve sanatta kullanılan bir tür basım tekniğidir. Gravürdeki klasik usul Rubens, Rembrandt, Dürer gibi ustaların uyguladıkları metoddur. bu işlemde metal levha üzerinde çizgi yerine geçen oyuntular açmak gerekir. bunun için de levha nitrik asitle aşındırılır. metal bakır veya çelik olabilir. metal levhanın üzerine aside dayanıklı

Ülke Bayrakları ve Anlamları

bayrak, bir ulusa, belli bir topluluğun niteliğine veya herhangi bir fikre işaret olmak üzere renk ve şekil bakımından özel olan bir simgedir. eski çağlarda doğrudan doğruya kabilelerin kahraman savaşçılarıyla ordu ve birliklerinin işareti olarak kullanılan bayrak bugün dünya uluslarının timsali olarak kullanılmaktadır. günümüzde bazı ülkelerin bayrakları ve taşıdıkları

Fresk Nedir, Nasıl Yapılır? Fresk Tekniğiyle Yapılan Eserler

Fresk kelimesi İtalyanca affresco (taze taze) kelimesinden gelir. Fresk tekniğiyle yapılmış üstün güzellikte sayısız eser vardır. Michelangelo’nun “Kıyamet Günü”, Leonardo Da Vinci’nin “Kutsal Ziyafet”i ile Raffaello ve Giotto’nun ölümsüz yapıtları olan süslemeler… bu eserler bugün bile birer anıt niteliğinde olan dev

Tibetliler Kimlerdir? Asya Kavimlerinden Tibetliler ve Özellikleri

Yaklaşık 5000 m. yüksekliği nedeniyle dünyanın çatısı olarak nitelendirilen Tibet, Orta Asya’da bir bölgedir. Tibet yaylasında göçebe veya yerleşik olarak yaşayan pek çok kabile bulunmaktadır. yerleşik kabileler tarım ve ticaretle uğraşırlar, fırsat buldukça da avcılık yaparlar. iki ve üç katlı tuğla ya da taştan yapılmış evlerde otururlar. alt katları yiyecek deposu ve ağıl olarak