Kültür-Sanat Arşiv

Ladik Gölü ve Üzerinde Bulunan Adalar Koruma Altına Alınacak!

Dünya üzerinde önemli bir yere ve öneme sahip, yeryüzünde sayılarının çok az görüldüğü Anadolu güzelliklerinden birtanesi olan Torf madenleri koruma altına alınacak Dünyada çok az sayıda görülmüş, ve dünya üzerinde koruma altına alınmış doğa olaylarından bir tanesi olan yüzen adalar, önemli derecede insanların ilgisini çekmeyi başarmış bir durumdur. Türkiye’de Ladik gölünde kıyıya bağlı olarak oluşan

Koşulsuz Bilgiye Duyulan İhtiyaç

Yeterince bilgiye sahip olmayan kişinin o konuda düşünce yolu ile bir yere varması, yorumda bulunması mümkün değildir. İnsan ancak bildikleri üzerinde yorum yapmak ve üzerinde düşünce yaratma gücüne sahiptir.Bilgi, kişiye her zaman sorumluluk yükler. Eğer herhangi bir konuda bir bilgiye sahipseniz, o konunun sorumluluğunu da taşımak durumundasınız. Kuşkusuz, o konuda bilgi arttıkça, sorumluluğu da bir

Arif Sağ Biyografisi

Bu yazımızda ziyaretçilerimize Arif Sağ’ın hayatı hakkında bilgilendirmelerde bulunacağız.Arif Sağ 1945 yılında Erzurum’un Aşkale ilçesi Dallı köyünde dünyaya geldi.Arif Sağ daha sonra İstanbul’a geldi.Aksaray Musiki Cemiyeti’nde Nida Tüfekçi’nin talebesi oldu. Arif Sağ 1960’lı yılların sonuna gelindiğinde TRT İstanbul Radyosunda bağlama sanatçısı olarak başladı. İstanbul’da bir çok sanatçılara bağlamasıyla eşlik etti. Aynı dönemde bestelerini de pek

Rönesans Dönemi Düşünürleri ve Sanatçıları Kimlerdir?

Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans 16. yy.da İtalya’da ortaya çıkarak hızla Batı Avrupa’ya yayılmış; edebiyat, sanat ve bilim alanlarında art arda gelişmeler yaşanmış, Avrupa Orta çağ karanlığından sonra apaydınlık bir döneme girmiştir. Rönesans’ın ortaya çıkmasında kağıt ve matbaanın etkisi şüphesiz

Afife Jale Ödülleri Nedir? Hangi Alanlarda Verilir?

1902 yılında İstanbul’da doğan Afife Jale, ilk Türk kadın tiyatrocudur. O’nun adına verilen “Afife Tiyatro Ödülleri” 1997 yılından bu yana her yıl verilmektedir. Afife Jale Ödülleri adıyla da bilinen Afife Tiyatro Ödülleri Türkiye’de en saygın ve ciddi sanat ödüllerindendir. amacı tiyatroya destek olmaktır. Ödüller her yılın Nisan

Empresyonizm Nedir? Empresyonist Sanatçılar ve Eserleri

Empresyonizm izlenimcilik, gün doğumu anlamlarına gelmektedir. 1874 yılında Paris’te düzenlenen bir sergide yer alan Claude Monet’ye ait Empresyon isimli tablo, bu akıma adını vermiştir. empresyonizmde doğa üzerine çalışılır. doğadaki nesneler günün her saatinde değişik ışıklar altında farklı bir görünüme kavuşurlar, ışığa göre nesnelerin hem biçimi hem rengi değişir. empresyonistler doğadaki nesneler üzerindeki bu değişimleri yakalayıp