Felsefe Arşiv

Ruh Sağlığının Fiziksel Sağlık Üzerindeki Etkisi Nedir?

Ruh sağlığı ve fiziksel sağlık birbiri ile iç içe bağlantılıdır. İkisinden birinde herhangi bir aksama meydan gelir ise ikisi de aynı ölçüde etkilenmektedir. Şimdi ruh sağlığının fiziksel sağlık üzerinde ne kadar etkili olduğuna değinelim. Birçok insan hala ruh sağlığı ile fiziksel sağlık arasındaki bağlantıyı görmezden gelmektedir. Ne zaman gergin, stresli veya duygusal anlamda kötü hissettiğimiz

Kişilik Bozukluğu Nedir?

Çevresel veya kalıtsal faktörler etkisi ile  insan davranışının uzun süreli bozulması hali kişilik bozukluğu anlamına gelir. Toplumda görülme oranı %6-10 arasında olan kişilik bozukluğunun psikolojide bir kaç farklı türü vardır. Kişilik bozukluğu yaşayan insanların olumsuz yönü psikolojik yönden yardım istememeleridir. Bu durumdaki kişiler, günlük hayattaki gerçekleri farklı algılar ve sorunun kendi bakış açısı ile ilgili

Kendi Kendine Sesli Konuşmak Hastalık mıdır?

Kendi kendine konuşmak her zaman hastalık anlamına gelmez. Birçoğumuzun stresten kurtulmak için kendi kendine konuştuğundan eminim. Evet, kendi kendine sesli konuşmak kişiyi rahatlatır. Ancak, kendi kendine konuşmanın ne amaçla yapıldığı kişi tarafından iyi bilinmelidir. Günümüzde kendi kendine konuşma çok yaygınlaşmış bir stres atma davranışıdır. Pek çoğumuz kendi kendine konuşan birini fark ettiğimizde direk deli olduğunu düşünürüz. Halbuki,

Nihilizm (Hiççilik) Nedir? Nihilizm Hakkında Bilgi

Nihilizm ya da Hiççilik 19. yy.da Rusya’da ortaya çıkan felsefi bir akımdır. adından da  anlaşılacağı üzere nihilizmde hayatta her şey boş ve anlamsızdır. örneğin tanrının varlığı reddedilir, bilgi imkansızdır ve mutlu son diye bir şey yoktur. son derece karamsar, negatif bir yaklaşım olan bu felsefi düşüncede ayrıca mevcut düzene ve iradeye karşı çıkılır

Ontoloji Nedir? Ontolojinin Konusu Nedir?

Ontoloji, varlık felsefesidir. yunanca “on” sözcüğü “varlık” demektir. buna göre varolanın bilimi anlamına gelir. konusu, varlıktır. varlığın nedenlerini, temel ilkelerini ele alan ilk felsefedir. Felsefenin, varlığı şu ya da bu yönüyle değil de genel olarak ele alan dalına varlık felsefesi yani ontoloji denir. ontolojide varlığın nedenleri, ilk ilkeleri araştırılır. varlık flsefesinin kurucusu Aristoteles’tir. aristoteles’in ilk

Ütopya Nedir? Ütopya Hakkında Bilgi

Yöneten ve yönetilenlerin aracılığıyla ortaya çıkan kuruma devlet denir. insanlık tarihinde devletin oluşmasından önceki dönem “karmaşa” olarak adlandırılır. insan, toplumu bilinçli bir şekilde ortaya koyduğu kurallarla yönlendirme çabasına girdiğinde “düzen” durumu ortaya çıkmıştır. toplumsal düzen yozlaştığı ve bireyin ihtiyaçlarını yansıtmaz hale geldiği zaman bazı düşünürler haksızlıkları giderecek, bozuklukları ortadan kaldıracak, adaleti sağlayacak ve insanları daha