Eğitim Arşiv

Sözel/Dil/Dilsel Zeka Nedir?

Sözel ya da diğer ismiyle dil/dilsel zeka bir dilin bütün unsurlarını etkili bir şekilde kullanabilme yeteneğini ifade eder. Bu zeka alanı gelişmiş kişilerde şiir yazmak, hikaye anlatmak, gramer, mizah, mecaz, gülümseme, soyut düşünme, simgeye dayalı düşünme, kavramları

Görsel/Uzamsal Zeka Nedir?

Görsel diğer bir adıyla uzamsal zeka, gardner’ın çoklu zeka kuramında yer alan 8 zeka alanında birisidir. Nesneleri görsel hale getirme yetisiyle ölçülür. Bu zeka alanı gelişmiş kişiler; boyama, çizme, harita yapımı, mimarlık, klavuzluk, heykel yapımı ve satranç gibi alanlarda fark yaratır, başarılı olur. Gördüklerini

Kinestetik Zeka Nedir? Kinestetik Zeka İle İlgili Bilgiler

Bedensel ya da devimduyumsal zeka olarak da bilinen kinestetik zeka, duyguları ve düşünceleri beden diliyle  etkili bir şekilde ifade edebilme yeteneğidir. Bu zeka alanı gelişmiş kişiler yaparak yaşayarak öğrenme  açısından diğer bireylerden ayrılırlar. Bisiklete binmek veya yüzmek gibi bedensel

İçsel/Kişisel Zeka Nedir? İçsel Zeka İle İlgili Bilgiler

Gardner’ın çoklu zeka kuramında yer alan 8 farklı zeka türünden birisi de İçsel/Kişisel Zekadır. Kişinin kendi benliğine, kendi iç dünyasına yönelik bilgisel hakimiyeti ile ilgili zeka alanıdır. Duygularını, duygusal tepkilerinin çeşitliğini, düşünme süreçlerine olan hakimiyetini,

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2012-2013

2012-2013 eğitim-öğretim yılı için, 9. sınıflar Tarih-1 dersi I. dönem I. yazılı soru örneklerini ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. soruların puan dağılımları tercihe göre değiştirilebilir. A)      Aşağıdaki cümlelerin yanına Doğru İse “D” , Yanlış ise “Y” koyunuz. (15 P.) (      ) Türklerin tarihte kullandığı ilk takvim Celalî Takvimidir (      ) Çivi yazısını bulan uygarlık Lidyalılar’dır.

Anadolu Üniversitesi 2012-2013 Pedagojik Formasyon Kontenjanları

2012-2013 eğitim-öğretim yılında üniversiteler formasyon programı açmaya ve bunları duyurmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi de 2012-2013 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon için 350 kontenjan açtı. bunlardan yarısı yani 175’i kendi mezunlarına, diğer yarısı ise diğer üniversite mezunlarına ayrıldı. 2009-2010 öğretim yılından sonra Yükseköğretim Kurumlarına kayıt yaptıranlardan