Eğitim Arşiv

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabı III. Ünite (Soğuk Savaş) sonundaki değerlendirme soruları ve bulmacanın cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabı III. Ünite değerlendirme sorularının

Kast Sistemi Nedir? Kast Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

Kast kelimesi Latincede ırk/soy anlamına gelir. Hint kültürüyle özdeşleşmiş, meslek esasına dayalı  sınıf ayrımı sistemidir. Kast sistemi, dünyanın en katı sınıf ayrımı sistemi olarak bilinir. Günümüzde Hindistan dışında Sri Lanka, Nepal, Bali gibi bölgelerde halen uygulanmakta olan kast sisteminde

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2012-2013

2012-2013 eğitim-öğretim yılı 10. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Türkiye’de Okuryazarlık Oranları; TÜİK Okuryazar Olmayanların Sayısı

Türkiye’de her geçen yıl okullaşma oranının artmasıyla birlikte okuma yazma bilmeyenlerin sayısı da oldukça azalmış, okuryazarlık oranı %100’e yaklaşmıştır. özellikle kızların okula gönderilmesi, okutulması yönünde yürütülen kampanyalardan da olumlu sonuçlar alınmıştır. fakat buna rağmen halen ülkemizde okuma yazma

Hangi Üniversitelerde Tıp Fakültesi Var? En İyi Tıp Fakülteleri Hangileridir?

yeni kurulan üniversite ve bünyelerinde açılan tıp fakülteleriyle birlikte 2012 yılı itibariyle ülkemizde 57 tıp fakültesi bulunmaktadır. Türkiye’nin en iyileri olarak kabul edilen tıp fakülteleri şöyle; -Hacettepe, Cerrahpaşa, İstanbul, Marmara, Dokuz Eylül, Akdeniz, Kocaeli, Ege, Erciyes ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ülkemizde tıp fakültesine sahip üniversiteler ise şunlar; 1) Hacettepe Ünv 2) Ankara Ünv.

Aydınlanma Felsefesinin Temel İlkeleri Nelerdir?

Aydınlanma Felsefesi;  Avrupa’da ortaya çıkarak yayılan Rönesans, Reform gibi akımlardan sonra 17.da birey, devlet ve hukuk anlayışında köklü değişikliklerin yaşanmasıyla ortaya çıkan akımdır. Aydınlanma Çağı’na bağlı olarak gelişen aydınlanma felsefesi temelde evrensel anlamda insanın mutluluğunu