Edebiyat Arşiv

Türk Halk Edebiyatının Özellikleri? Türk Halk Edebiyatı Kaça Ayrılır?

Türk Halk Edebiyatı, islamiyetten önceki gelenekleri sürdüren, yabancı etkilerden uzak edebiyattır. bu edebiyat iki koldan yürümüştür: “Anonim Halk Edebiyatı” ve “Aşık Edebiyatı” 1) Anonim Halk Edebiyatı: bu edebiyatın en belirgin niteliği ortak oluşudur. yabancı etkilerden uzaktır. diğer özellikleri şöyledir; – dili sadedir, nazım ölçüsü

Servet-i Fünûn Edebiyatının Özellikleri ve Temsilcileri

Servet-i Fünûn Edebiyatı “Edebiyat-ı Cedide” olarak da bilinir. bazı türk şair ve yazarların 1896’da Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmasıyla başlar ve bunların 1901’de imparatorluğun baskıcı yönetimi karşısında dağılması ve derginin niteliğini kaybetmesiyle sona erer. ancak bu edebiyatçılar sonraları tek tek çalışmalarına devam etmişlerdir. baskıcı yönetim yıllarında bu yeni kuşak, aralarındaki fikir yakınlığı sebebiyle

Tanzimat Edebiyatının Özellikleri Nelerdir? Tanzimat Edebiyatının Temsilcileri Kimlerdir?

Tanzimat edebiyatı 1839’dan 1896 yılına kadar sürer. Tanzimat Edebiyatının nitelikleri şunlardır; -hayatta ve toplumda eski-yeni ikiliği görülür. (medresenin yanında mektep gibi), bu yüzden aydınlar çeşitli derecelerde olmak üzere hem Doğu’nun hem Batı’nın etkisi altındadır. -yeniliği benimseyen aydınlar önce halka hitap etmeye, onu uyandırmaya

Türk Dilinde Kaç Lehçe Vardır? Türk Lehçeleri ve Özellikleri

sayısız göçlerle Asya ve Avrupa’nın birçok bölgesine yayılan Türk boylarının söyleyişleri arasındaki ayrılık gittikçe ilerlemiş ve Türk dili bir çok lehçeye bölünmüştür. islamiyeti kabulden önceki verdikleri eserlere göre Türk lehçeleri ikiye ayrılır: Kuzey lehçesi ve Güney

En Güzel Kızılderili Atasözleri

Amerika yerlileri  Kızılderililer günümüzde de halen yaşamaya devam etmektedirler.  Kızılderililerin sayısı bugün sadece New York’ta 85 bin kadardır. ABD hükümeti tarafından resmen tanınan Kızılderili kabilesi sayısı ise 554’tür. Zengin kültürleriyle de bilinen Kızılderililer’in meşhur atasözlerinden birkaçı şöyledir; -Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren

2012 Ağustos Çok Satan Kitaplar

D&R tarafından 2012 Ağustos ayının en çok satan kitapları yayınlandı. buna göre Elif Şafak’ın kaleme aldığı Şemspare isimli romanı en çok satan kitaplar arasında ilk sırada yerini aldı. işte 2012 Ağustos çok satanlar; -Şemspare- Elif Şafak -Tanrı Daima Tebdil-i Kıyafet Gezer- Laurent Gounelle