Edebiyat Arşiv

Sultan Veled Hayatı ve Eserleri

Sultan Veled Hayatı ve Eserleri SULTAN VELED Mevlânâ’nın büyük oğlu olan Sultan Veled 1226 da dünyaya gelmiştir. Daha küçük yaşlarda babasından ilmî terbiyeler almaya başlamış ve sohbetlerinde bulunmuştur. Sadık bir mürit tavrıyla hem babasına hem de Şems-i Tebrizî’ye hizmet etmiştir. Babasının ölümünden sonra Selahaddinî Zerkûb’a ve onun ölümünden sonra da Hüsameddin Çelebi’ye intisap etmiş ve

Seyyid Nesimî Hayatı ve Eserleri – Hurufilik

Seyyid Nesimî Hayatı ve Eserleri – Hurufilik SEYYİD NESÎMÎ Âşık Çelebi, Latifî, Faik Reşat ve Ali Emiri Efendi şairin Diyarbakır’da doğduğunu; diğer kaynaklar ise Bağdat’ta dünyaya geldiğini iddia ederler. Asıl adının İmâdüddin olduğunda ihtilaf yoktur. Doğum tarihi belli değildir. Fuat Köprülü ve Nesîmî üzerine bir doktora çalışması yapan Hüseyin Ayan’a göre 1404 tarihinde henüz 40

Necâti Bey Hayatı ve Eserleri – Beyit İnceleme

NECÂTÎ BEY 15. yüzyılın Şeyhî ve Ahmed Paşa ile birlikte en önemli şairlerinden biri de Necâtî Bey’dir. Necâtî Bey’in hangi tarihte ve nerede doğduğu bilinmemektedir. Kaynaklar onun asıl isminin İsa veya Nuh olduğunu rivayet etmekte ve devşirme olduğunu söylemektedirler. Edirne’de bir hanım tarafından köle olarak satın alınan Necâtî daha sonra aynı hanım tarafından evlatlık edinilmiş

Türk Edebiyatında Mevlid Geleneği

MEVLİD Türk Edebiyatında Mevlid Geleneği, Süleyman Çelebi ve Vesiletü’n-Necât: Arapça bir kelime olan mevlid ‘v,l,d’ kökünden gelmektedir. Bir mimli mastar olan mevlid kelimesi hem ism-i zaman hem de ism-i mekân olarak kullanılır. İsm-i zaman olduğunda kelime ‘doğum zamanı’ ism-i mekân olduğunda ise ‘doğum yeri’ anlamlarına gelmektedir. Kelimenin ‘birinin doğum günü’ ‘herhangi bir çocuk doğduğu zaman

Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı ve Kutadgu Bilig

KARAHANLI DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI: Karahanlı Devleti Türk edebiyatı Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra ilk edebî ürünlerini verdikleri dönem olması bakımından önemlidir. Kutadgu Bilig: Varlığından haberdar olduğumuz ilk İslamî dönem Türkçe edebî eserdir. Balasagunlu Yusuf Has Hacip tarafından 1069-1070 tarihlerinde yazılan bu eser Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a takdim edilmiştir. Eser Balasagun’da yazılmaya başlanmış ve Kaşgar’da

Hamdullah Hamdi Hayatı ve Eserleri

Hamdullah Hamdi Hayatı ve Eserleri HAMDULLAH HAMDÎ Şair, 1449-1450 yıllarında bugün Bolu sınırları içerisinde bulunan Göynük’te dünyaya gelmiştir. Asıl adı Muhammed Hamdullah’tır. Dedesi Kurtboğan evliyası olarak bilinen ve asıl adı Hamza olan kimsedir. Babası ise Fatih döneminin en önemli âlimlerinden Akşemseddîn’dir. Akşemseddîn’in dolayısıyla Hamdullah Hamdî’nin soyu Şehabeddîn Sühreverdî vasıtasıyla Hz. Ebubekir’e ulaşır. Akşemseddîn İstanbul’un fethinden