Edebiyat Arşiv

Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri; Orhun Anıtları

Göktürk İmparatorluğu’ndan kalma, 7 ve 8. asra âit en eski taş kitâbeler. Üzerinde, Türk Edebiyâtının ilk örnekleri bulunan “bengü taşları”dır. Moğolistan’ın kuzeydoğusunda, eski Orhun Nehri yatağına dikilmiş oldukları için bu kitâbelere Orhun Kitâbeleri, Göktürk İmparatorluğu’na âit oldukları için de Göktürk Kitâbeleri

Âşık Veysel kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Hayatı ve eserleri

Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde 1894 yılında doğdu. Babası, toprakla uğraşan bir rençber. Anası, yaman bir kadın!.. Ne yaman olduğunu, Aşığın hayatını öğrenirken göreceğiz.. Hayat hikâyesini onun ağzından öğrenen yakın dostu Ümit Yaşar Oğuzcan’dan dinleyelim: Anası Gülizar, bir güz günü, köy dolaylarındaki Ayıpmar merasına koyun sağmaya gittiğinde, oracıkta bir yol üstünde doğurmuş Veysel’i… Göbeğini de

Dünya’nın en uzun destanı: Manas Destanı, Manas Destanı’nın oluşumu ve içeriği

Dünya’nın en uzun destanı: Manas Destanı, Manas Destanı’nın oluşumu ve içeriği
Tarihin çeşitli devrelerinde değişik coğrafyalarda büyük devletler kurmuş olan Türk milleti,boylar halinde geniş bir coğrafyaya dağılmışlar ve hayatlarını idame ettirmişlerdir. Bu Türk boylarından biri de Kırgız Türkleridir. Kırgız Türkleri Isık Gölü çevresinde, Çu, Talas ve Tekes ırmaklarının yukarısında Altay, Pamir, Tiyanşan dağlarında yaşayan; tarihi kaynaklara göre tarihte ismi geçen ilk Türk boyudur. Kırgızlara ait Manas

Ahmet Vefik Paşa kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Hayatı ve eserleri

Ahmet Vefik Paşa, 3 Temmuz1823’de İstanbul’da doğmuştur. Babası Hariciye Nezareti memurlarından Ruhittin Efendi’dir. Ahmet Vefik Paşaİstanbul’da 1831’de öğrenimine başlamış, fakat babasının görevi nedeniyle Paris’e yerleşmiş ve öğrenimini Saint-Louis lisesinde tamamlamıştır. Fransızcayı anadili gibi Paris’te öğrenmiştir. Bazı araştırmacılara göre İtalyan, Grek, Latin dillerini de okuyup anlayacak kadar iyi bilirdi. Türk milletinin büyük ve soylu bir millet

Ahmet Mithat Efendi kimdir? Nasıl bir edebiyatçıdır? Eserleri ve hayatı

1844 yılında İstanbul’da doğdu. Bir bezzazın oğlu idi. 6 yaşında babasız kaldı. Mısır Çarşısı’nda bir aktarın yanına çırak verdiler. Zeki bir çocuktu. Her işi yüksünmedenyapıyordu. Öteki çıraklardan farklı bir yapısı olduğu, kısa bir sürede anlaşıldı. Nitekim çarşı esnafından Hacı İbrahim Efendi, bu yetenekli çocuğa, akşamları ders vererek okuma yazmayı öğretti. Ahmet Mithat Efendi, bu Hacı

Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Hayatı ve eserleri

Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 haziran 1901’de İstanbul’da doğdu. Babası, Kadı Hüseyin Fikri Efendi’dir. Babasının memuriyet hayatına bağlı olarakçeşitli illerde ilk, orta ve lise öğrenimini yaptı. Antalya Sultanisi’nden mezun olunca, İstanbul’a geldi (1918). Parasız yatılı bir okula girmek zorunda olduğu için, müsabaka imtihanını kazandığı Baytar Yüksek Okulu”na girdi. Fakat bu mesleğe eğilimi yoktu, bir yıl sonra