Edebiyat Arşiv

Oğuz Kağan Destanı

Oğuz Kağan Destanı
Günlerden bir gün Ay Kağan bîr erkek çocuk doğurdu. Çocuk kara saçlı, kara kaşlı, ela gözlü, kırmızı ağızlı idi. Perilerden daha

Ali Şir Nevai kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Hayatı ve eserleri

1441’de Herat’ta doğdu. Babası Timur’un meliklerinden Sultan Ebu Said’in veziri Kiçkine Bahşi idi. Ali Şir Nevai’nin ilk eğitimini babası verdi. Daha sonraki eğitimine Horasan veSemerkant’ta devam etti. Sultan Hüseyin Baykara ile okul arkadaşı idi. Hatta okurken aralarında kim devlet idaresine geçerse diğerini unutmamak üzere sözleşmişlerdi. Sultan Hüseyin Baykara, Herat’ta yönetimin başına geçince sözleştikleri gibi Ali

Tevfik Fikret kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Hayatı ve eserleri

24 Aralık 1867’de İstanbul’da, Aksaray semtinde doğdu. Babası Hüseyin Efendi, Çankırı’nın bir köyünden çıkmış, İstanbul’a gelmiş,Urfa mustasarrıflığına kadar yükselebilmiş bir Anadolu çocuğu… Tevfik Fikret de babası gibi, dürüst, vakarlı bir insan olarak yetişmiştir. İlk öğrenimine, Aksaray’ın Mahmudiye Rüşdiyesi’nde başladı. Sonra Galatasaray’da okumasını sürdürdü. Okulda iken, dürüst, temiz, disiplinli bir insan olarak tanındı. Daha 14 yaşında

Karagöz ile Hacivat oyununun tarihçesi ve karakterleri

Karagöz ile Hacivat oyununun tarihçesi ve karakterleri
Eskiden hayali zıll, zıllı hayal, hayali sitare denilen Karagöz oyununun doğuşuna ilişkin en yaygın rivayet şöyledir: Orhan Gazi devrinde Bursa’da Ulucami inşaatında çalışan demirci ustası Kambur Bali Çelebi (Karagöz)

Fuzulî kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Nasıl bir şairdir? Hayatı ve eserleri

Fuzûlî, Irak’ın Hille kasabasında 1494 yılında doğdu. Soyca Türk Bayat aşiretindendir. Hille Müftüsü Süleyman’ın oğludur. Asıl adı Mehmet’tir. Ömrünü Bağdat ve Kerbelâ’da geçirip Irak’tan dışarı çıkmadı. Hazret-i Hüseyin’in türbesinin kandilciliğiyle geçinirdi. Hocası Rahmetullah Efendi’nin kızı Rahime ile

Manas destanı; manas destanı kimlere aittir? manas destanında ne anlatılır?

Manas destanı; manas destanı kimlere aittir? manas destanında ne anlatılır?
Destan Hakkında Kısa Bilgi Bu Türk Destanının tamamı 400.000 mısradır. Bir Kırgız destanıdır. Müslüman Kırgızlarla