Edebiyat Arşiv

Osmanlı Devleti’nde Kadın Şairler

Osmanlı Devleti’nde Kadın Şairler
Osmanlı Devleti’nde kadınların arka planda olduğu bilinen bir gerçek. ancak toplumun gelişmesine bağlı olarak Osmanlı Devleti’nde kadın şairlerin varlığı da ortaya çıkmıştır. hatta bilinen ilk Osmanlı kadın şairleri Fatih döneminde karşımıza çıkmaktadır. işte Osmanlı Devleti’nde kadın şairler ve kısaca hayatları;

Hüseyin Nihal Atsız Kimdir? Hangi Dönemde Yaşamıştır? Hayatı ve Bulunduğu Görevler

Hüseyin Nihal Atsız, 12 Ocak 1905’te İstanbul Kadıköy’de doğdu. İlköğrenimini Kadıköy’deki çeşitli okullarda, orta öğrenimini Kadıköy ve İstanbul Sultanilerinde (İstanbul Lisesi) yaptı. Buradan mezun olunca Askerî Tıbbiye’ye

Milli Şair Mehmet Emin Yurdakul Kimdir? Hangi Dönemde Yaşamıştır? Hayatı ve Eserleri

“Millî şair” Mehmet Emin Yurdakul, 1869’da İstanbul’da doğmuştur. Babası Balıkçı Salih Reis, oğlunu millet sevgisiyle yetiştirmiştir. Eğitimine sübyan mektebinde başlamış, sırasıyla Askeri Rüştiye Mülkiye Okulunun

Hüseyin Rahmi Gürpınar kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Hayatı ve eserleri

Hüseyin Rahmi Gürpınar kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Hayatı ve eserleri
Hüseyin Rahmi Gürpınar, 1864’de İstanbul’da doğdu. Mahmudiye Rüşdiyesi’ni ve Mülkiye Mektebi’ni okudu. Ayrıca, özel öğretmenlerden Fransızcadersler aldı. Çocukluğunda pek sağlıklı görünmüyordu. Hemen bütün gençlik hayatını aile içinde yaşadı ve kadınların hayatını izlemek fırsatını buldu. Gördüğünü değerlendirmesini biliyor ve mizah açısından eleştirmeğe bayılıyordu. Hemen bütün hayatı, Heybeliada’daki evinde 

Nâmık Kemal kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Hayatı ve eserleri

Nâmık Kemal kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Hayatı ve eserleri
21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu, 2 Aralık 1888’de Sakız Adası’nda öldü. Asıl adıMehmed Kemal’dir, Nâmık adını ona şair Eşref Paşa vermiştir. Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Bey’dir. Annesini küçük yaşında yitirince çocukluğunu dedesi Abdüllâtif Paşa’nın yanında, Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli kentlerinde geçirdi. Bu yüzden özel öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi.

Türk gazeteciliğinin babası Şinasi kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Hayatı ve eserleri

İçlerinde “öğrenme aşkı” olan insanlar, ister düzenli bir eğitim döneminden geçsinler, ister geçmesinler,eninde sonunda muradlarına ererler. İşte, Türk gazeteciliğinin babası sayılan Şinâsi, mahalle mektebinden başka bir eğitim görmediği halde, yalnız, “aydın kişi” olmamış, Türk gazeteciliğine damgasını vurmaktan başka, Türk edebiyatının Batı türlerine erişmesi, Türk dilinin zenginleşmesi yolunda “öncü” olmasını bilmiştir. Şinâsi, mahalle mektebini bitirdikten sonra,