Edebiyat Arşiv

Koşulsuz Bilgiye Duyulan İhtiyaç

Yeterince bilgiye sahip olmayan kişinin o konuda düşünce yolu ile bir yere varması, yorumda bulunması mümkün değildir. İnsan ancak bildikleri üzerinde yorum yapmak ve üzerinde düşünce yaratma gücüne sahiptir.Bilgi, kişiye her zaman sorumluluk yükler. Eğer herhangi bir konuda bir bilgiye sahipseniz, o konunun sorumluluğunu da taşımak durumundasınız. Kuşkusuz, o konuda bilgi arttıkça, sorumluluğu da bir

Uygur Edebiyatı Hakkında Bilgi

UYGUR EDEBİYATI: Uygurlar 745 yılında Göktürk hâkimiyetine son vererek Büyük Türk Hakanlığını temsil etmeye başlamışlardır. Yüzyıl süren bir hâkimiyetten sonra Kırgızlar tarafından Orhun bölgesinden çıkartılırlar. Orhun bölgesinden sürülen Uygurlar Tarım havzasına göçerler. Önce Maniheizm sonra Budizm’i kabul ederler. Uygurlardan günümüze ulaşan metinler tabiatıyla dini tercümelerden ibarettir. Bu tercümeler Çince, Sanskritçe, Tibet ve Soğdak dilinden yapılan

Türkçenin İlk Verileri

Türkçenin İlk Verileri: Türklere ait günümüze ulaşan ilk yazılı metinler 7-8. yüzyıla aittir. Sözlü metinlerin tarihi daha eski olup tarihleme imkânı yoktur. Bu edebî ürünlerden ilk olarak Çin kaynakları bahsetmiştir. İslamiyet öncesi Türkçe sözlü metinlerin (destanların) büyük Türk destanının birer parçası olduğu ve 6 bölümden oluştuğu düşünülmektedir: Yaratılış destanı Saka destanı (Alp Er Tunga, Şu)

Türk Tarihine Genel Bakış

TÜRK TARİHİNE GENEL BAKIŞ Türk: Töreli, nizamlı, olgunluk anlamlarına gelmektedir. Fars kaynaklarına göre güçlü, kuvvetli, güzel anlamları vardır. Hakanlar sülalesi olan Açinoğulları’nın bir ünvanı olduğu, ilerleyen zaman içerisinde bu sülaleye mensup ve tabi boyları karşılamak için kullanıldığı da öne sürülmektedir. Türklerin Hz. Nuh’un oğlu Yafes’in soyundan geldiğine inanılmaktadır. Türklerin Ortaya Çıktığı Coğrafya: Büyük üçgen Orta

Şeyhî Hayatı ve Eserleri – Beyit İnceleme

ŞEYHÎ Şeyhî, zamanın önemli kültür merkezlerinden olan Germiyan (Kütahya) da dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1371 veya 1376 tarihinde dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Asıl adı Yûsuf Sinâneddîn’dir. Şeyhoğlu, Ahmed-i Dâî, Ahmedî Germiyan’da yetişen diğer önemli şairlerdir. İlköğrenimini Kütahya’da alan Şeyhî, daha sonra İran’a gitmiş, orada başta tıp ve tasavvuf olmak üzere temel

Razınihan ve Mahfiruze Hikâyesi (İnceleme ve Özet)

Olay örgüsü; hikâyenin temeli, kaynağı, konusu nedir? Razınihan ile Mahfiruze Hikâyesi Kandehar Valisi Şevket Nümâ ve Katibi Yakub Beyin çocukları yoktur. Bu sebepten ikisi de büyük üzüntü çekerler. Bu iki kişi, kerelerinin dağılması için seyahate çıkarlar. Bunları yolda Hazreti Hızır karşılar, dertlerini bilip dermanını söyler. Çocuklarının olması için bir cami ve çeşme yaptırmaları gerekmektedir. Cami