Din Arşiv

Hıristiyanlığın Ortaya Çıkışı; Hz. İsa ve Hıristiyanlık

Hristiyan kelimesinin kökeni Yunancada mesih kelimesinin karşılığı olan Kristos sözcüğüne dayanır ve mesihin yandaşı anlamına gelir. Mesih ise İbranicede “kutsanmış” anlamına gelmektedir. Hıristiyanlık iki milyardan fazla inananı ile dünyanın en yaygın dinidir. Hıristiyanlık dini, inanç sistemi, ibadetleri

Kerbela Olayı Nedir? Kerbela Olayının Önemi Nedir?

Kerbela günümüzün Irak sınırları içerisinde yer alan bir yerdir. Kerbela olayı islam dünyasındaki kesin ayrılıkların başladığı bir dönüm noktasıdır. 10 ekim 680 tarihinde meydana gelen bu  savaş Hz. Muhammed’in torunu ve Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin’e bağlı küçük bir birlik ile Emevi

Paskalya Nedir? Paskalya Bayramı Ne Zaman, Neden Kutlanır?

Paskalya, Hristiyanlar tarafından kutlanan bir bayramdır. kelime kökeni İbranice’ye dayanan paskalya “dokunmadan geçmek” anlamına geliyor. israiloğulları’nın Mısır’daki kaçışını ifade eder. Hıristiyanlar için en önemli bayram olan paskalya bayramında, İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra

Zerdüştlük (Mecusilik) Nedir? Nasıl Bir İnançtır?

Zerdüştlük, ilkçağ döneminde Mezopotamya bölgesinde yaygın bir inanıştı. özellikle İranlılar zerdüştlük dinine mensuptu.  Zerdüştlük ya da diğer adıyla Mecusilik inancı iyilik ve kötülük arasındaki mücadele esasına dayanır. bu inançta iyilik tanrısı Ahuramazda (hürmüz), kötülük tanrısı ise

İslamiyette Mezhepler; İslamiyette Hangi Mezhepler Vardır?

Mezhep; bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her birini ifade eder. İslamiyette mezhepler temel olarak 3 kategoriye ayrılmaktadır. bunlar siyesi, itikadi ve fıkhi mezheplerdir. 

Dünyada Kaç Müslüman Vardır? Ülkelere Göre Müslümanların Sayısı

Müslümanlık, Hıristiyanlıktan sonra dünyadaki en yaygın ikinci dindir. tüm dünyadaki müslümanların toplam sayısı yaklaşık 1,5 milyar dolayındadır. Yani müslümanlar dünya nüfusunun % 23’ünü oluşturur. Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgeler ise Ortadoğu, kuzey ve orta Afrika, batı ve güneydoğu Asya,