Din Arşiv

Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?

  İslamiyetin insan sağlığına verdiği önem büyüktür. İslam dini, ibadetlerin en üstünü olan namazı kılmayı emretmiştir.     Namaz kılan insanlar, beraberinde getirdiği faydalara kavuşurlar. Elbette ki namaz kılmanın faydaları saymakla bitmez, fakat genel olarak başlıcalarından bahsetmek istiyoruz.   Namaz Kılmanın Faydaları Namaz kılarken yapılan hareketler yavaştır, kalbi yormaz ve günün çeşitli zamanlarında olduğundan bedene dinçlik kazandırır. Namaz kılarken,

İslâmiyet de Feminizm

5 Mayıs 1326 (18 Mayıs 1910, Çarşamba) İnsan topluluğunun büyük bir kısmını oluşturan kadınların gelişip ilerlemesini düşünen akım olan Feminizm, bugün gelişmiş ülkelerin en yüksek konumunda bulunmaktadır. Zira ailenin ruhu kadın, insanlığın beşiği kadın, ümmetin ilim hâzinesi hep kadındır! İnsanların eşitliğinde -kadın- faydalanmaya yarayan bir hayvan makamında idi.Fakat yine onsuz yaşanılamıyordu. Eski Yunanda kadınlar eski

Tasavvuf Nedir? Tasavvuf Düşünürleri ve Tasavvufta Ahlak Anlayışı

Tasavvuf inancı insanın akıl yoluyla erişemediği bazı gerçeklere sezgi yoluyla ulaşma yolunu benimseyen bir tür düşünce biçimidir. Tasavvuf düşüncesinde ahlak anlayışı Tanrı’ya dayandırılır. Tasavvuf, varlıkta bir bütünlük görür. Gerçek varlık yalnızca Allah’tır. Var olan başka

Müslüman Ülkeler; Dünyada Kaç Müslüman Ülke Vardır?

Müslüman ülke ya da islam ülkesi tabiri, nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan ya da resmi dini İslamiyet olan ülkeleri ifade etmektedir. Dünyada Kaç Müslüman Vardır? başlıklı yazımızda da belirtildiği üzere Müslümanlar günümüzde dünya nüfusunun %23’ünü oluşturur. bu da dünyadaki Müslüman sayısının

Osmanlı Devleti’nde Şeyhülislamlık Hakkında Bilgi

Şeyhülislam, Osmanlı Devleti’nde dini konularda en yüksek yetkiye sahip kişilerdir. Gerek görüldüğü takdirde padişah, dini konularda şeyhülislamdan fikir alır ve şeyhülislam da görüşlerini fetva yoluyla bildirirdi. bu fetvalar son derece önemliydi zira

Mormon Nedir? Mormonlar Kimdir? Mormon Dini Nasıl Bir Dindir?

Mormonluk 1830 yılında New York’ta Joseph Smith tarafından başlatılan, Hıristiyan dini hareketlerinin içinden çıkıp gelişen ve daha sonra bağımsız hale gelen bir dindir. Joseph Smith Moroni adında bir kişinin, melek olduğunu ve  kendisine vahiy getirdiğini iddia etmesiyle birlikte ortaya çıkmış ve zamanla kendisine taraftar bulmayı başlamıştır. Ancak 1844 yılında Mormonluğa karşı olan Hıristiyanlar tarafından Joseph