Biyoloji Arşiv

Hayvanların Kış Uykusu; Hangi Hayvanlar Kış Uykusuna Yatar?

Kış uykusu, kış mevsiminde yiyecek bulma zorluğuyla karşılaşan hayvanların açlığa dayanabilmelerini sağlar. Hayvanların kış uykusu cinslerine göre değişik özellikler gösterir.genel olarak ayı, porsuk, köstebek gibi hayvanlar için kış uykusu sadece

Beyin ve Bölümleri; Beynin Vücudumuzdaki Yeri ve Büyüklüğü

Beyin, sinir sistemimizin en önemli parçasıdır. Çok nazik bir organ olduğu için kafatasının içinde bulunur. İnsanı hayvandan ayıran en önemli organ olan beyin vücut ağırlığına oranla diğer omurgalıların hepsinden

Kelebekler Hakkında Bilgi; Kelebeklerin Özellikleri Nelerdir?

Yüz bine yakın çeşidi bulunan kelebekler, ufacık pullarla örtünen ve boyları birkaç mm.den 15 cm.ye kadar değişen narin hayvancıklardır. Tropikal ormanlardan tutun da Buz Denizi kıyılarına kadar Dünya’nın hemen her yerinde kelebeklere rastlamak mümkündür. Kelebekleri uçuş zamanlarına göre Gündüz ve Gece kelebekleri olarak ikiye ayrılır. Gündüz kelebekleri; vücutları ince yapılıdır. Bir yere konup dinlenmek istedikleri

Ateş Böceği Nedir?Ateş Böceklerinin Özellikleri

Yaz geceleri ışık saçarak uçan ateş böceklerinin karın bölgesinden yeşile yakın bir ışık yayılır. Karın, saydam görünüşüyle sanki içinde minik bir ampul varmış gibi parıldar. Kınkanatlılar

Karıncalar ve Karınca Yuvalarının Özellikleri

7000 kadar olan karınca çeşitleri arasında üç ana tip vardır: kraliçeler, erkekler ve işçiler. Kraliçe ve erkekler kanatlıdırlar. Özellikle kraliçeler, işçi karıncalardan çok daha

Tropikal Ormanda Hayat; Tropikal Ormanlarda Yaşayan İnsanlar

Tropikal ormanlar ya da başka bir deyişle yağmur ormanları insan hayatı üzerinde o derece ezici bir etki yaparlar ki bu bölgelerde yeryüzünün en cılız ve ilkel toplulukları görülür. Kongo Havzası’nın