Bilim Arşiv

Küresel Isınma Nedenleri ?

Küresel Isınma Nedenleri  Nelerdir ? Dünyamızın atmosferinin üzerindeki yaşamı korumaya yarayan doğal bir sera etkisi vardır. Yani dünyayı çevreleyen ve atmosfer denen bu çok ince gaz tabakası farklı fonksiyonları olan çeşitli katmanlarla Dünya’yı uzaydan gelen zararlı etkilere karşı korurlar. Bu etkiler her yönden gelen kozmik radyasyon, güneş ışıklarının olmadığı noktalarda (gece) büyük bir soğuk, güneş

Rüzgar Enerjisi Nedir? Nasıl Oluşur?

Rüzgar Enerjisi Rüzgâr, bilindiği gibi doğal bir enerji kaynağıdır. Dünya durdukça rüzgar da var olacaktır, dolayısıyla rüzgar yenilenebilir ve devamlı bir enerji kaynağıdır. Bildiğimiz konvansiyonel (yaygın) enerjilerin aksine hiçbir sağlık ve çevre riski taşımaz. Kullandığımız enerjinin büyük kısmını fosil yakıtlar oluşturur ve sera gazı etkisiyle atmosferin bütünlüğünü ciddi oranda tehdit etmektedirler. Rüzgar enerjisi üretim üniteleri

Erozyon nedir, nasıl oluşur?

Erozyon Nedir? Erozyon Nasıl Oluşur? Erozyon toprağın mekanik olarak kaybıdır. Bu da aşınmayla olur. Toprak buharlaşıp giden bir şey değildir kuşkusuz. Akarsular ve sel olayları erozyonun oluşmasına yardım eden temel faktörlerdir. Bir yere yağan kar da, eriyince erezyonun tetikleyicisi olabilir. Sulardan sonra diğer erozyon sebebi rüzgardır. Dikkat ederseniz erozyon oluşumuna “yardım” eden ifadesini kullandık. Çünkü

İnşaat Mühendisliği Tarihi ve Alt Dalları

İnşaat Mühendisliği İnsanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesidir barınma. İnşaat mühendisleri de barınma alanında kendisini geliştirmiş kişilerdir. İnşaat mühendisi kendisini inşaat alanındaki her türlü projede görebilir; yol, köprü, hava alanı, binâ inşâsı… İlk mühendislik alanlarından kabul edilen inşaat mühendisliği, askeri mühendislikten sonra gelen en eski mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisliği, yapıcı mühendislik alanlarında başı çeker. İnşaat