Arkeoloji Arşiv

Tümülüs Nedir? İlkçağda Tümülüsler

Tümülüsler bir yeraltı mezar odasının üzerini örten toprak yığınından oluşan yapay tepelerdir. Tümülüslere höyük ya da kurgan da denilir.   Anadolu’daki uygarlıkların çoğunda özellikle Lidya ve Frig uygarlığında tümülüslere çok rastlanır. Frigler ölülerini geleneklerine göre toprağa kazılan dikdörtgen

Amfi Tiyatro (Amphitheatre) Nedir?

Amfi kelime anlamı olarak çift demektir. amfi tiyatro antik roma’da gladyatör gösterilerinin, vahşi hayvan mücadelelerinin yapıldığı ve bunların izlendiği yerdir. daire ya da oval planlı etrafı basamaklı oturma alanı ile çevrili yapılardır. amfi tiyatroların ilk örnekleri etrüskler tarafından yapılmıştır. yunanistanda bu yapının bulunduğu tek şehir Korinth idi. amfi tiyatroların en

Altar (Sunak) Nedir? Antik Roma’da Altar

Altar, özellikle Antik Roma’da tanrıya sunu yapmak amacıyla, üzerinde kurban kesilen, kurban kanlarının akıtılması için bir deliği olan taştan yapılmış dini öğelerdir. bu yapılar daha çok tapınakların yakınında, agoralarda ya da evlerde bulunurdu. masaya benzeyen yapılardır, yuvarlak veya dikdörtgen şeklindedirler. klasik döneme ait altarlar oldukça gösterişli yapıya sahiptir. aynı şekilde Hellenistik dönem altarları da süslü

Akropol (Akropolis) Nedir?

yukarı şehir anlamına gelen Akropol ya da Akropolis, kentlerin yanındaki yüksekliklere verilen isimdir. Antik Yunan’da şehrin en yüksek ve korumaya en elverişli yerine kurulan iç kaledir. Genellikle fazlasıyla sarp

Agora Nedir? Antik Yunan Şehirlerinde Agora

Agora, Antik Yunan şehirlerinde ticari, resmi, adli ve dini fonksiyonları olan açık alan, daha doğru bir deyişle pazar yeridir. Agoranın Roma uygarlığındaki karşılığı Forumdur. insanların et ve balıktan kumaşa kadar pek çok konuda alışveriş yapabildiği agoraların önünde tanrı ve tanrıçaların heykelleri