Koşulsuz Bilgiye Duyulan İhtiyaç

Yeterince bilgiye sahip olmayan kişinin o konuda düşünce yolu ile bir yere varması, yorumda bulunması mümkün değildir. İnsan ancak bildikleri üzerinde yorum yapmak ve üzerinde düşünce yaratma gücüne sahiptir.Bilgi, kişiye her zaman sorumluluk yükler. Eğer herhangi bir konuda bir bilgiye sahipseniz, o konunun sorumluluğunu da taşımak durumundasınız. Kuşkusuz, o konuda bilgi arttıkça, sorumluluğu da bir o kadar artacaktır. Burada önemli olan, bu bilgileri size sunanların doğrularını taşıması değil, gerçeklerle donanmış olmasıdır.Çünkü bu dünya, bir yığın yalan-yanlış bilgilerin ya da kişisel doğruların yarattığı birçok felaketlerle sürekli karşılaşmıştır.Burada düşüncenin ürettiği, huzurlu ortamdan çok, cehennem tabloları olur.

Kitaplarımı yazarken mutlaka değerli fikirlerine başvurduğum aile dostumuz ve aynı zamanda insan kaynakları uzmanı Cafer Sekendur’a bir kulak verelim: “Gerçeklerle d o nanmış bilgiler düşüncede doğru eylemler, davranışlar ve dolayısıyla olumlu sonuçlar oluşturur.” Gerçeklerle dolu bilgilere sahip kişilerin üretecekleri düşünceler, güzel örnekleri yaratır. Gerçekleri düşünce potasında eritmek, kişiye düşüncesinde sorumlulukları da yükler. Bu bir yerde insan olmanın da devrimidir.

Bundan sonra düşünceler hep doğru görüntüler ve kararlar üretir. O hâlde bir insana ne kadar genç yaşında gerçeklerle dolu bilgilendirmeler yaparsak, o kişiden toplumun alacağı verim o kadar çok artacaktır.Bilgi, insana kendine özgü bir anlayış ve o anlayışta bir derinlik ve ergenlik hâli getirir. Bu noktanın sonrasında bu kavramlar, insanı kendini bilmesi düzeyine ulaştırır. Bu, düşüncenin gelişmesi ve daha büyük, olgun insan portresi çizmesi hâlidir. Bunlar olmadıkça, insanın düşüncesi ile varacağı doğal gelişmeler, insanın yaşamının tüm güzelliklerini ve onu yaratan yüce gücün farkmdalığına ermesine yetmeyecektir. Tüm bu düşünce dediğimiz olgunun insanın yaşamında yer alması demektir. Kesin olan şudur insan, bilgilendirildiği ve bu bilgileri uyumlu düşünce silsilesi ile yorumlayabildiği oranda bu toplumda bir yer edinebilir.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.