Türkiye’nin Bitki Örtüsü

Türkiye’nin  Bitki Örtüsü

Ülkemiz 12.00den fazla bitki türüyle dünyanın en zengin bitki örtüsüne sahip coğrafyalarından biridir. Türkiye’nin bitki örtüsü çok zengindir. Bitki örtüsü terimi yerine, bitki florası ya da formasyonu deyimleri de kullanılır.
Bun durumun sebepleri arasında:

-Ye şekillerimizin çok çeşitli olması ve kısa mesafelerde de çeşitliliğin görülmesi
-Orta kuşakta yer alması
-Deniz kıyısı ve akarsu yönünden zengin yapı
Ve bunlarla bağlantılı olarak, çeşitli iklim türlerinin görülmesi sayılabilir.
Türkiye’nin Bitki Örtüsü Dağılımı da Şöyledir:

Türkiye’nin Bitki Örtüsü ve Dağılım Haritası

A-) Orman Yapılı Bitki Örtüsü:
Türkiye ormanlarının büyük çoğunluğu kıyı bölgelerindedir. Karadeniz’de neme-e uyumlu orman yapısı, Ege ve Akidenizde ise subtropikal orman formasyonu bulunur.
Açarsak, Karadeniz orman yapısı: Geniş ve İğne yapraklı çayırlardan oluşur. Aynı zamanda yine bu orman florasını bir parçası olan Alpina yapılı çayırlar da bulunur.
Akdenizde ve egede deki ormanlar ise form olarak kısa bodur ağaçlar, makilerden oluşur.

B-) Çalı Yapılı Bitki Örtüsü:
Bunlar, Akdeniz ikliminin karakteristik bitkisi olan makilerdir.

C-) Ot Yapılı Bitki Örtüsü:
Bunlar bozkırlar (stepler) ve çayırladır. Kuru iklimin egemen olduğu iç bölgelerde, kışın sararan kısa otların hakim olduğu bozkırlar hakimdir.
Endemik Bitkilerimiz ve Dağılımları:

Endemik, sadece belirli bölgede yetişen, bulunan anlamındadır. Türkiye’de 10.000 kadar bitki türü vardır ki bunların 3000 kadarı endemiktir, yani ülkemize özgüdür. Bu rakamlar Türkiye’nin çok zengin bir bitki örtüsüne sahip olduğunu ve dünyada bu yönüyle ez şanlı ülkelerden olduğunu ortaya koyar.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Akdeniz bölgesi en zengin epidemik bitki alanıdır. 800 civarında endemik tür vardır. Doğu Anadolu’da yaklaşık 400İç Anadolu da 300, Karadeniz’de 250, Ege bölgesinde 150 Marmara’da 100 Güneydoğu Anadolu’da 50 civarında endemik bitki vardır. Yeni endemik bitkilerin keşif ya da mevcut bitkilerin başka böl veya ülkelerde de keşfedilmesi, endemik bitki sayısı olarak Türkiye bitki örtüsü hakkında net rakam vermeyi zorlaştırır.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.