Maddenin Hâlleri Nasıl Oluşur?

Maddenin Hâlleri Nasıl Oluşur?

Güneş’in etkisiyle yeryüzündeki deniz, göl ve nehirlerdeki sular buharlaşarak gökyüzüne yükselir. Yükselen su buharı bulutları oluşturur. Bulutlar soğuk bir hava tabakasına rastladığında bulutlardaki su buharı yağmur veya kara dönüşerek yeryüzüne geri döner. Böylece su yeryüzünden hiç kaybolmaz. Su doğada katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunur. Su; sıvı hâli, buz; katı hâli, su buharı; gaz hâlidir.

Maddeler Doğada Hangi Hallerde Bulunurlar?

Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunabilirler. Katı maddelerin belirli şekilleri vardır, serttirler. Katı maddeler akışkan değildir. (Taş, toprak, demir, tahta, altın… gibi) Sıvı maddelerin belirli bir şekilleri yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar. Sıvılar akışkandır. (Su, kolonya, süt, ayran… gibi) Gazların belirli şekilleri yoktur. Gazlar bulundukları ortamda yayılırlar. (Hava, su buharı, doğal gaz, … gibi)

Dünya’nın Hareketleri Nelerdir?

Bir Gün Nasıl Oluşur?


Dünya’nın iki tür hareketi vardır. Dünya hem kendi etrafında hem de Güneş etrafında döner. Dünya kendi etrafındaki bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlar ve bu süreye bir gün denir. Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşü sonucunda gece ve gündüz oluşur. Dünya’nın Güneş’ten ışık alan bölümlerinde gündüz, Güneş’ten ışık alamayan bölümlerinde ise gece yaşanır.

Bir Yıl Nasıl Oluşur?

Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş’in etrafında da döner. Dünya, Güneş etrafındaki bir tam dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar ve bu süreye bir yıl denir.

Mevsimler Nasıl Oluşur?

 

Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi sonucunda mevsimler oluşur. Bir yılda dört mevsim vardır ve bunlar, ilkbahar, yaz, sonbahar, kıştır. Bir yılda on iki ay vardır ve bunlar; ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralıktır. Her mevsimde 3 ay vardır. Bir yılda 52 hafta ve her hafta da 7 gün vardır.

SORU:

343

Yukarıda, dünyamızın aydınlanma-
sıyla ilgili bir deney yapıldığına göre hangi sonuca ulaşılamaz?
A) Plastik top Güneş’i temsil etmektedir.
B) Topun ışık alamayan kısmı geceyi temsil eder.
C) Topun aydınlık kısmı gündüzü temsil eder.

CEVAP:
Deneyde topun aydınlık kısmı gündüzü, ışık almayan kısmı ise geceyi temsil eder. Bu sonuçlar doğrudur. Ancak deneydeki plastik top Güneş’i değil Dünya’yı temsil eder. Deney’de Güneş’i fener temsil eder.
Doğru Yanıt A

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.