Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabı III. Ünite (Soğuk Savaş) sonundaki değerlendirme soruları ve bulmacanın cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabı III. Ünite değerlendirme sorularının cevapları (sayfa 117)

A.

1) II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin başını çektiği Doğu Bloğunun ve ABD’nin başını çektiği Batı Bloğunun kurulmasıyla dünya Soğuk Savaş olarak adlandırılan yeni bir döneme girdi. Güçler dengesi bozuldu ve dolayısıyla uluslararası ilişkilerin seyri değişti. II. Dünya Savaşı’na kadar uluslararası politikada pek adı geçmeyen Asya, Afrika gibi bölgeler dünya politikasına aktif şekilde girdi. Özellikle Japonya büyük bir ekonomik güç olarak uluslararası platformda oldukça etkin hale geldi. Sömürge altındaki devletler bağımsızlıklarına kavuştu.

2) SSCB’nin, işgali altında bulunan ülkelerde komünist rejimler kurarak uydu devletler oluşturması Doğu Bloğunu ortaya çıkardı. ABD liderliğindeki Batı Bloğunun kuruluşu ise daha çok zayıf devletlere ekonomik ve askeri yardım yapmak suretiyle bu ülkeleri kendine çekmek şeklinde oldu. amaç Doğu Bloğunun kuşatmak ve SSCB’nin dünyada güçlenmesini engellemekti. bu nedenle paktlar kuruldu, askeri antlaşmalar yapıldı.

3) sömürge altındaki devletlerin bağımsızlıklarını kazanması Avrupa ve dünyadaki güçler dengesini değiştirdi. özellikle Orta Doğu devletlerinin bağımsızlıklarını kazanması sonucunda Doğu ve Batı bloğundan ayrı üçüncü dünya ülkelerinin oluşturduğu Bağlantısızlar Hareketi ortaya çıktı.

4) Batılı devletlerin Orta Doğu egemenliklerinin zayıflamasının en büyük sebebi dünya savaşından her anlamda yıpranarak çıkmış olmalarıdır.

5) Moskova-Pekin çatışması sebebiyle Çin-SSCB ilişkileri bozuldu. Çin, ABD ile yakınlaştı, BM’ye üye oldu. böylece Doğu Bloğu güç kaybetti.

6) Özellikle siyasi anlamda olumlu etkiledi. Türkiye’nin BM’ye üye olmasının ardından NATO’ya üyelik gerçekleşti. Böylece Batı Bloğunun içinde kendine yer buldu.

B.

1) Y               2) D               3) Y               4) D               5) Y

C.

1) B               2) D               3) E               4) C

BULMACA

1) Kominform

2) Marshall

3) Neşet Ertaş

4) Varşova Paktı

5) Dörtlü Takrir

6) ENIAC

7) Sputnik

8) Kore Savaşı

9) Soğuk Savaş

10) Comecon

11) Balfour

12) Mao

13) Adnan Menderes

14) Celal Bayar

15) NATO

16) CENTO

17) Truman

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)
Son Yorumlar
  1. Dilek
  2. elif
  3. sefa
  4. simge

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama