Bolşevik İhtilali (Ekim Devrimi) Nedir? Bolşevik İhtilali Hakkında Bilgi

Bolşevik İhtilali daha çok Ekim Devrimi olarak anılır. Çarlık Rusya’sı, başka bir deyişle Rusya İmparatorluğu’nda etkili olan otokratik rejim (yönetimde tüm yetkinin tek bir kişi ya da grubun elinde olması), I. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri, imparatorluktaki farklı ulusların gördüğü baskıcı yönetim, ekonominin gittikçe kötüye gitmesi ve buna bağlı olarak hayat şartlarının ağırlaşması gibi sebepler nedeniyle yaşanan devrimdir.

tüm bu olumsuzluklar nedeniyle halkın ayaklanması sonucu yönetimde bulunan Çar II. Nikola tahttan çekilmek zorunda kalmış, ardından Rus meclisi “Duma” üyeleri tarafından geçici hükümet yönetimi devralmıştır. Böylece Çarlık Rejimi devrilmiş oldu. Ancak geçici hükümetin ömrü uzun sürmedi. “barış” vaad eden Bolşeviklere destek her geçen gün arttı ve bu desteğin sonucunda Ekim 1917’de yönetime Bolşevikler geçti. Bu yeni Rusya’da yönetime geçen ilk kişi ise Lenin oldu.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama